UsprawnijGmine.pl

Projekt ma na celu dostosowanie metody kreatywnego rozwiązywania problemów (Design Sprint) do potrzeb codziennej pracy administracji gminnej w zarządzaniu politykami publicznymi i rozwojem lokalnym i poprzez to poprawę jakości stanowionego prawa lokalnego oraz realizowanych polityk publicznych na poziomie lokalnym.
Opierając się na opracowanych przez członków zespołu narzędziach oceny skutków regulacji w gminach, chcielibyśmy rozbudować jedno z nich, które zakłada analizę wpływu decyzji samorządowych w oparciu o wewnętrzne zasoby urzędów gmin. Posłuży nam do tego Design Sprint – metoda opracowana przez pracowników Google. Design sprint jest pięciodniowym procesem tworzenia gotowych do przetestowania rozwiązań nie tylko jako fizycznych produktów, ale przede wszystkim również usług. Dzięki metodyce Design Sprint możliwe jest w ciągu kilku dni przejść od dokładnego zdefiniowania problemu do opracowania sposobu jego rozwiązania i przetestowania go na faktycznych beneficjentach.

Rezultatem naszego projektu będzie dostosowana do potrzeb urzędników samorządowych procedura administracyjna usprawniającą planowanie i zarządzanie politykami publicznymi na poziomie lokalnym, którą przedstawimy w wybranych przez nas gminach.

Metoda pracy z Design sprintem w gminie

W oparciu o wypracowany przez Google Ventures Design Sprint opracowaliśmy narzędzie tworzenia rozwiązań polityk publicznych w sposób szybki i skuteczny a zarazem wpisujący się w logikę OSR

  • 4-5 dni na zdefiniowanie problemu i przetestowanie jego rozwiązania

  • 3-7 osób poświęcających jedynie część swojego dnia pracy na udział w projekcie

  • 5 osób jako wystarczająca grupa do testów

  • 2 osoby dbające o prawidłowy przebieg procesu

POBIERZ
Design Sprint w dalszym ciągu jest mało znanym rozwiązaniem na rynku polskim. O ile wykorzystywany jest przez niektóre firmy o tyle administracja publiczna, samorząd gminny zasadniczo nie wykorzystuje tego narzędzia w swoich pracach. Chcąc przybliżyć to niezwykle przydatne narzędzie proponujemy opiekę nad prawidłowym przebiegiem całego procesu, pomoc członkom zespołu w prawidłowych działaniach, profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie testów oraz pomoc w analizie zebranych wyników. Proponujemy również przeprowadzenie tzw. Presprintu, krótkiego, 1-2 dniowego przygotowania w formie opisu metody, budowania zespołu oraz przybliżenia mechaniki całego procesu.

Badanie zostało sfinansowane ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.