Zoptymalizowana procedura design sprint dla gmin opiera się głównie na próbie zaoszczędzenia zasobów. Po pierwsze więc próbujemy skrócić okres wykonywania procesu do czterech dni, po drugie staramy się angażować mniej osób. Wychodzimy z założenia, że testowanie czy nawet prototypowanie może wykonać kto inny niż pracownicy gminy. Pozostałe elementy design sprint wyglądają identycznie jak standardowo przeprowadzanym procesie. 

Poniedziałek

Określamy problem i definiujemy punkty kluczowe. Szczególnie trudne w ten dzień, w zespołach nie mających doświadczenia w design sprint jest nie poszukiwanie tego dnia rozwiązań. To w poniedziałek tworzymy mapę problemu oraz wybieramy problem, który będziemy rozwiązywać.

Wtorek

To szkicowanie i tworzenie konkretnych propozycji. Zaczynamy od przeglądu najbardziej inspirujących rozwiązań funkcjonujących w różnych branżach a kończymy na tworzeniu propozycji spośród których zespół wybierze te nadające się do prototypowania.

Środa

Aby w środę dokonać wyboru korzystamy z metod kreatywnych. Po podjęciu wszelkich decyzji w środę zespół przechodzi do tworzenia sprawdzalnej hipotezy a więc scenorysu (kliku plansz lub slajdów do precyzujących pomysł) będącego podstawą do prototypowania.

Czwartek

Prototypowanie. Tego dnia nie mamy innego celu jak stworzenie przypominającego prawdziwe rozwiązanie prototypu. Aby możliwe było przygotowanie tak szybko w pełni działającego prototypu niezbędne będzie podzielić zespół na:

  • dwóch twórców- tworzących elementy składowe takie jak ekrany prezentacji,
  • zszywającego – dbającego aby wszystkie elementy składowe były jednolite,
  • pisarza, który troszczy się o przygotowywane tekstów
  • jednego lub więcej zbieracza zasobów, który przygotowuje na zlecenie materiały potrzebne przez pozostałych uczestników procesu.

Piątek

Piątek to testowanie, które odbywa się zgodnie z rzemiosłem nauk społecznych. Zbieramy zgody, przygotowujemy pomieszczenia i przeprowadzamy 5 testów. Wg. Badań J.Nielsena jest to w zupełności wystarczające (oczywiście jeśli zatroszczymy się o to aby 5 osób stanowiło faktyczną grupę późniejszych odbiorców). 

POBIERZ RAPORT

Badanie zostało sfinansowane ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.